ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - MODERNSZŐNYEGVILÁG

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák szolgáltató adatai (neve, elérhetőség, weboldal, telefonszám, adószám, nyilvántartási szám, számlavezető bank, számlaszám), mint üzemeltető továbbá (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: https://modernszonyegvilag.hu/aszf.pdf

A Weboldal címe:

https://modernszonyegvilag.hu/


Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: ModernSzőnyegVilág
Szolgáltató elérhetősége: info@modernszonyegvilag.hu
Telefonos elérhetőség: +36 30 295 1202
Adószáma: 60928012-1-25
Nyilvántartási száma: 24999895
Számlavezető: CIB Bank Zrt.
Számlaszám: 10702301-68822776-51100005
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága
A szerződés nyelve: magyar
A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: https://versanus.eu/


Ügyfélszolgálat/weboldal elérhetősége:

Weboldala: modernszonyegvilag.hu
Telefonszáma: +36 30 2951202 (normál díjszabású)
E-mail: info@modernszonyegvilag.hu
Elérhetősége: Hétfő-Vasárnapig, 8.00 – 20.00-ig


Alapvető rendelkezések:

1.1.   A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2.   A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot.
1.3.   Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak (kivétel a letöltés menüpontban található dokumentumok) vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
1.4.   Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.


Adatkezelési szabályok:

1.5.   Rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk. Ekkor azonban az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.


Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6.   A megjelenített termékek csak online vásárolható meg. Előzetes időpont egyeztetés után szőnyeg mintáinkat, mintasáljainkat megtekintheti otthonában vagy egy megbeszélt helyen Budapest és agglomerációban ingyenes kiszállítás keretében. Vidékre futárszolgálattal küldjük ki a megfelelő fogásmintát, visszaküldése költséggel járhat. A termékek árai forintban értendőek valamint alanyi adómentes árak vannak feltüntetve, így a vásárló annyit fizet, amennyi a terméknél fel van tüntetve. Mivel bizonyos szőnyegek természetes alapanyagból és kézzel készülnek, ezért színben és méretben ± 5% -os eltérés előfordulhat. Az árak tartalmazzák a csomagolási díjat és Magyarország területén ingyenesen szállítjuk ki termékeinket értékhatártól függetlenül. Vidéki kiszállítást postai illetve futárszolgálattal tudjuk biztosítani.
1.7.   A weboldal Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenített meg. A termékeknél megjelenített képek nem minden esetben adják vissza a termék pontos színét, színárnyalatát ezért a valóságtól eltérhetnek. Tévedés, változtatás jogát fenntartjuk, ebből eredő károkért felelősséget nem vállalunk!
1.8.   Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról, amit az akció menüpontba talál meg.


Rendelés menete

1.9.   Rendelését e-mailen keresztül, vagy a kapcsolat menüpontban található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével tudja leadni.
1.10.   Megrendelés esetén 24órán belül visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre, amennyiben nem kapja meg a visszaigazolást úgy keressen meg telefonon minket.
1.11.   A fizetési módot a megrendeléskor választhatja ki. Előlegként 50%-ot kérünk, amit átutalással vagy készpénzben tud teljesíteni, ennek beérkeztével-átvételével kezdődik a megrendelés. A vételár második részének kiegyenlítése történhet: Utánvétellel, a termék kézhezvételkor a futárszolgálat vagy posta kézbesítőjének készpénzben. Előre utalással a visszaigazoló e-mailben megadott számlaszámra teljesítve. Teljes összeg előre utalása esetén a Vevőnek a megrendelt áru átvételekor semmilyen fizetési kötelezettsége nincs. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
1.12.   A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.


Kiszállítás, személyes átvétel

1.   A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatóak.
2.   A pontos szállítási határidő a gyár visszaigazolása után válik véglegessé.
3.   A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
4.   A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.


A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13.   A megrendelések feldolgozása munkanapokon 20 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
1.14.   Általános teljesítési határidő, a lekérdezett visszaigazolástól számított időben. Ettől eltérő időpont esetén tájékoztatjuk a vásárlót előre. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
1.15.   Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.


Lehetséges fizetési módok

1.   Megrendelés elindítása 50% előleggel vagy a teljes összeg átutalásával történik. Ezt fizetheti:
2.   Budapesten és agglomerációban személyesen, készpénzben.
3.   Banki átutalással.


Elállás joga

1.16.   A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Megrendelő 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. A termék visszaküldésének költségét a Megrendelőnek kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja e költség viselését. Eltérő megállapodása hiányában a Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.
1.17.   Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.


Jótállás, szavatosság

1.18.   Vásárlással kapcsolatos probléma, panasz esetén, illetve a vásárolt termék minőségével kapcsolatosan a Megrendelő Szolgáltatótól kapott számlával vagy annak másolatával tehet panaszt, illetve érvényesítheti szavatossági igényeit. Megrendelő ezen panaszok bejelentését írásban teheti meg az info@modernszonyegvilag.hu címre küldött e-mail-lel. Megrendelő minőségi kifogás esetén szavatossági igényét Fogyasztói szerződés esetén a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt érvényesítheti, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek, illetve ha a termék nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

A vásárlástól számított hat hónapon belül Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Így Szolgáltató nem köteles Megrendelő kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a Megrendelő oldalára kerül, vagyis vita esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok a Megrendelő számára felismerhetőek voltak.

Szavatossági jog érvényesítésére a Megrendelő a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt jogosult. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Megrendelő érvényesíteni már nem tudja.

A szavatossági idő alatt felmerült, szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani vagy kicserélni. Amennyiben ilyen hibák a Megrendelő tudomására jutnak, Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni szavatossági igényeiről.

A hiba a felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelzett kifogás esetén tekinthető szavatossági időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felel.

A szavatossági igények érvényesítése esetén, előre egyeztetést követően, Megrendelő köteles Szolgáltató részére visszaküldeni a kifogásolt terméket. Utánvéttel küldött csomagokat Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni!

Szolgáltató az általa forgalmazott termékek hibás felhasználásából, gondatlan viseléséből, rendeltetésnek nem megfelelő használatából eredő károkért, a termék által okozott járulékos, vagy közvetett károkért, továbbá személyi sérülésekért felelősséget nem vállal.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Megrendelő a kellékszavatossági jogával?

Megrendelő Webshopot szolgáltató cég hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Fogyasztói szerződés esetén Megrendelő a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.

Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt a kellékszavatossági igénye alapján?

Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Megrendelő kellékszavatossági igényét?

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Megrendelő a termékszavatossági jogával?

Termék hibája esetén Megrendelő – választása szerint – a 7.8. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti.

Milyen jogok illetik meg Megrendelőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelő köteles termék hibáját bizonyítani.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Megrendelő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Megrendelő a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Megrendelő termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak elektronikus levélben (Szolgáltató email címe).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:
- a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.


Panaszkezelés rendje

1.19.   Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@modernszonyegvilag.hu e-mail címen. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Vegyes rendelkezések

1.20.   Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

1.21.   Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

1.22.   Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

1.23.   Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.


SZERZŐI JOGOK

1.24. Miután a lakberendezesvilag.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a lakberendezesvilag.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

1.25. A modernszonyegvilag.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

1.26. A modernszonyegvilag.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.


Budapest, 2021.02.25. Csütörtök